Naše motto: Medem proti krizi!

« zpět

Jak včely vyrábějí med?

med

Včely vyrábějí med tak, že sbírají nektar, medovici a sladké šťávy obsažené v rostlinných orgánech. Tyto šťávy obohatí látkami z vlastního těla a pak je uskladní v plástech, kde med dozrává.

Med je dvojího druhu podle toho, zda vznikl z medovice nebo z nektaru. Z nektaru vzniká květový, nebo též "luční" med, kdežto z medovice tmavý, lesní med.

Nektar je sladká a vonící tekutina, kterou vylučují květy, případně i listy rostlin. Když včela naplní svůj medný váček nektarem, přiletí do úlu a obsah vydá třem až čtyřem dalším včelám, které pracují v úle. Následně si odpočine, vyčistí si oči, tykadla a hrudník a znovu letí na totéž místo. Za den vykoná 7 až 16 letů. V úle zatím včely odpařují z nektaru vodu, přidávají výměšek hltanových žláz a med zahušťují. Poté ho uloží do buněk a přenášením z buňky do buňky med dozrává. Dozrávání probíhá i po zavíčkování buňky voskovým víčkem.

Medovice je sladká tekutina podobná nektaru, která vzniká zpracováním mízy stromů. Tu si ale včely nechávají předzpracovat mšicemi, červci, mery a dokonce i houbou - paličkovicí nachovou - a pak ji od nich sbírají. Medovici donesou do úlu a pak je zpracována stejně jako nektar.

Barva medu závisí na druhu stromů a květů, ze kterých včely medovici nebo nektar získaly. Květový med je obvykle světlý, kdežto lesní med je tmavý. Sbírají-li včely jak nektar tak medovici, vzniká med smíšený.